Sosyal Medya Kampanyaları

Tick Tock Boom uzman ekipleri, markanız analiz edildikten sonra, uygulamaya konulacak medya planlarınızı belirler, proaktif ve reaktif biçimlerde markanızı korumayı ve güçlendirmeyi hedefler, sosyal medya kampanyanızın hedef kitlenize ulaşım sürecindeki yol haritasını çıkartır ve hedef kitlenize ulaştıktan sonra hakkınızdaki pozitif algıyı korumayı, negatif algıyı köreltmeyi amaçlar.

Online medyanın, bilgilerin hızlı yayılmasını sağladığı ve pozitif olduğu kadar negatif olarak da markayı etkileyebileceği düşünüldüğünde, dijital kampanya stratejilerinin detaylı ve sayısal verilere dayanan çalışmalar sonucunda belirlenmesi gerekmektedir.