Dijital Strateji Danışmanlığı

Tick Tock Boom internet, sosyal medya ve mobil ortamlarda markanızın atacağı her adımda, dijital strateji danışmanlığı hizmeti ile yol gösterici rol oynar. Farklı dijital mecraların imkanları en iyi şekilde kullanılarak markanın hedef kitlesiyle en uygun dilde iletişime geçmesi sağlanır.

Djital kanallardaki aksiyonlar, ölçülebilir değerler incelenerek raporlanır. Bu veriler üzerinden yapılan analizler markanın dijital denizde yönünü bulmasına yarar.

Markanın bulunduğu sektörün, pazarın ve mevcut rakiplerin dijital kanallar kullanılarak analiz edilmesi, benchmark ve SWOT analizlerinin oluşturulması ile markanın dijital duruşu kurgulanır. Dijital alanlardaki yeni imkanlar (işbirliği ve yatırım fırsatları, sektörel trendlerin değerlendirilmesi, yeni iletişim kanallarında markanın temsili vs.) markaya düzenli olarak bildirilir.

Dijital anlamda markanın faydalanabileceği fikirler ve öneriler, alanında uzman Tick Tock Boom ekibi tarafından yapılır.